Hírek

Megkaptuk az „Oktatási Minimum” dolgozatot

Köszönettel megkaptuk az „Oktatási Minimum” dolgozatot. Kérésükre széles körben véleményeztettük az anyagot. A beérkezettek alapján állítottuk össze a véleményünket.


Megjelent a NEFMI 24/2011(V.18.) rendelete

A nemzeti erõforrás miniszter 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelete


Megjelent a NEFMI 25/2011 (V.18.) rendelete

A nemzeti erõforrás miniszter 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelete


A 2011. évi LXI törvény az Alkotmány 70/E §-át kiegészíti!

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvénynek az Alaptörvénnyel összefüggő egyes átmeneti rendelkezések megalkotása érdekében szükséges módosításáról


Jogszabály a 2012. évi munkszüneti napok rendjéről

A Magyar Közlöny 2011/119 számában megjelent a 39/2011 (X.14.) NGM rendelet, amely a 2012. évi munkaszüneti napokról rendelkezik.


Módosul a 138/1992 (X.8.) Korm. rendelet

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 213/2011. (X. 14.) Korm. rendeleta közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról2011.10.15 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet


Erzsébet utalvány

Kérem, engedje meg, hogy tájékoztassam Önt arról, hogy Magyarország Országgyűlése elfogadta „Az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények” módosításáról szóló törvényjavaslatot, amely 2012. január 1-től a béren kívüli juttatási elemek közé emeli az Erzsébet-utalványt.


Sokakat érintő jogszabályok

Megjelent a Magyar Közlöny 2011/139 számában


Új adótörvények

Megjelent a Magyar Közlöny 2011/140 számában a 2011. évi. CLVI. törvény Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról címmel.


Törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről

A Magyar Közlöny 148/2011. számában megjelent a 2011. évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról.


A gyakorlati képzés költségeinek elszámolása

Megjelent a 2011/155. Magyar Közlönyben a 280/2011. (XII.20.) Korm. rendelet, “A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásnál figyelembe vehető gyakorlati képzési normák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról”.


Új jogszabályok és elérhetőségeik

139. Magyar Közlöny


Változás az érettségi vizsgakövetelményekben

A Magyar Közlöny 2012/1 számában jelent meg az 1/2012.(I.3.) NEFMI rendelet, az éerettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002.(V.24.) OM rendelet, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, valamint az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (IV.24.) OM rendelet módosításáról szóló 22/2009. (IV. 22.) OKM rendelet módosításáról.


Megjelent az új munka törvénykönyve

A Magyar Közlöny 2012/2 számában megjelent az új munka törvénykönyve.


Új jogszabályok a továbbtanulni vágyóknak

A 6/2012. Magyar Közlönyben mejelent


Új jogszabály a felvételi eljárásról

Megjelent a Magyar Közlöny 2012/16. számában a 12/2012. (II.14.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairó szóló 237/2006 (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint az érettségi vizsga vizsgsszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997 (VI.13.) Korm. rendelet módosításáról.


Új jogszabály a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés kérdéseiről

A Magyar Közlöny 2012/20 számában jelent meg a 19/2012 (II.22.) Korm rendelet a felsőoktatási minőségértékelés és- fejlesztés egyes kérdéseirő.


Módosították a 371/2011 (XII.31.) Korm rendeletet

A Magyar Közlöny 2012/20. számában jelent meg a 20/2012. (II.22.) Korm rendelet a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjáról szóló 371/2011. (XII.31.) Korm rendelet módosításáról.


Az önerő visszajárhat

Az Erzsébet-program első lépéseként 2 milliárd forint értékben meghirdetett szociális üdülési pályázatán összesen 75 ezer honfitársunk, nagycsaládosok, szociális intézmény dolgozói, nyugdíjasok és fogyatékossággal élők részesültek támogatásban üdülési szolgáltatás formájában.


Jogszabályok változásai

A Magyar Közlöny 2012/74. számában megjelent


Területeinket érintő új jogszabályok

Új jogszabályok a Magyar Közlöny 2012/85. számában


Új jogszabályok

A Magyar Közlöny 99/2012. számában jelentek meg a következők


Új Kormány rendeletek

A 2012. évi 112. Magyar Közlönyben jelentek meg a következők


Újabb jogszabályi változások

A 2012/114. számú Magyar Közlönyben jelent meg a 240/2012.(VIII. 30.) Korm. rendelet a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásnál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról.


Egyenlegjavító intézkedés

Megjelent a kormány 1457/2012.(X.19.) Korm. határozata a 2013. évi költségvetés egyenlegét javító intézkedésekkel kapcsolatos feladatokról.


A leginkább rászorulók álmai valósulhatnak meg

Öt, az ország leghátrányosabb helyzetű kistérségeiben lévő iskolában idén, az Erzsébet-utalvány brikett segítségével jelentős mértékben kerül kevesebbe majd a fűtés. Az így megspórolt költségek összegének már mindenhol megvan a helye.


Novembertől Erzsébet-utalványban kapják a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a rászorulók

Természetbeni támogatásként Erzsébet-utalványban kapja több mint 600 ezer gyermek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt 2012 novemberétől.


Oktatást érintő új jogszabályok

36/2012. (XI.4.) EMMI rend. Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V.24.) OM rend., a pedagógiai szolgálatokról szóló 4/2010. (I.19.) OKM rend., valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.13.) EMMI rend. módosításáról


Tanár-továbbképzési szeminárium

Pestalozzi program tanár-továbbképzési szemináriumai


Megjelent a 2012. évi CLXXXVIII. törvény

A Magyar Közlöny 2012/164. számában megjelent a 2012. évi CLXXXVIII. törvéy a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről.


AOKDSZ állásfoglalása

Az Agrároktatási és Kutatási Dolgozók Szakszervezete kiáll a hallgatók mellett


Őszi kirándulás

Táborozási pályázat iskolai csoportok számára


Nevelési intézmények fejlesztése

Elérhető a honlapon az Új Széchenyi Terv keretében megjelent NYDOP-5.3.1 /B-12 kódszámú, “Nevelési intézmények fejlesztése” című pályázati konstrukció kitöltőprogramja.


Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához


Szakképző intézmények szakmai tanárai és gyakorlati oktatói pedagógiai képzése, továbbképzése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Szakképző intézmények szakmai tanárai és gyakorlati oktatói pedagógiai képzése, továbbképzése


MMM Díj

Pályázati felhívás az MMM Díj elnyerésére


Összeállítás az évvégi jogszabálydönpingről

44/2012. (XI.30.) EMMI rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról az oktatási és kultúrális miniszter irányítása alatt álló egyes költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak jogállását érintő egyes kérdésekről szóló 37/2008. XII.31.) OKM rendelet módosításáról (Magyar Közlöny 2012/160)


2013. évi területeinket érintő jogszabályok

1007/2013. (I.10.) Korm. hat. az államigazgatási szervezetrendszer átalakításáról (Magyar Közlöny 2013/5)


Kedvezményes osztálykirádulás

Támogatás kedvezményes osztálykirándulás/erdei iskola szervezésére


Pályázat ökoiskolai cím elnyerésére

Ökoiskola és Örökös Ökoiskola Cím elnyerése


Megváltozott a felvételi eljárás

A kormány 47/2013.(II.20.) rendeletével módosította a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012.(XII.29.) Korrm rendeletét. Az új rendelet megtalálható a Magyar Közlöny 2013/27. számában.


Új jogszabályok

Megjelent az új Polgári Törvénykönyv /2013. évi V. törvény/ (Magyar Közlöny 2013/31. szám)


Tankönyvvé nyilvánítás, tankönyvtámogatás

A 2013/34. számú Magyar Közönyben megjelent a 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint a tankönyvellátás rendjéről.


Egyes oktatási tárgyú kormányrendeletek változtak

73/2013. (III.8.) Korm. rendelet az egyes oktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szól. (Magyar Közlöny 2013/40. szám)


Tanári továbbképzés

Pestalozzi program tanár-továbbképzési szemináriumai


Szakmai továbbképzés

Egész életen át tartó tanulás program - Comenius szakmai továbbképzés pedagógusoknak - továbbképzés szervezése


Egyes köznevelési rendeletek módosultak

A Magyar Közlöny !8/2013. számában megjelent a 22/2013.(III.22.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról.


Alaptörvény módosítása

Az Alaptörvény negyedik módosítása megtalálható a Magyar Közlöny 2013/49. számában.


Módosult a kerettantervek kiadásának rendje

A 23/2013.(III.29.) EMMI rendelet módosítja a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012.(XII.21.) EMMI rendeletet (Magyar Közlöny 2013/53. szám).


Alaptörvény

Megjelent a Magyarország Alaptörvénye egységes szerkezetben (Magyar Közlöny 2013/55. szám).


Agrár tárgyú törvények módosultak

A 2013. évi XXXV. törvény az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról szól. E törvény 13 agrár tárgyú törvényt módosít. (Magyar Közlöny 2013/57. száma).


Rendelet a szakképzési kerettantervekről

A Magyar Közlöny 2013/58. számában jelent meg a 14/2013. (IV.5.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről.


Rendelet az Oktatási Hivatalról

A 2013/70. Magyar Közlönyben jelent meg a 121/2013. (IV.26.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról.


Változott a KRESZ

A 2013/71. Magyar Közlönyben tették közzé a 129/2013. (IV.30.) Korm. rendeletet a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról.


Sikeresen befejeződtek a mezőgazdasági és erdészeti SZKTV-k

A 2013. évi SZKTV-k befejeződtek. A rendezőiskolák nagy érdeklődés mellett, sikeresen rendezték meg a versenyeket.


Újra változott a nemzeti köznevelésről szóló törvény

A 2013. évi LV. törvény módosítja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényt (Magyar Közlöny 2013/73. szám)


Szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

Megjelent a Magyar Közlöny 2013/82. számában a 41/2013. (V.28.) VM rendelet, a vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről.


Pedagógusnapi gondolatok

Június első hétvégéjén ünnepeljük a Pedagógus Napot. Ezen a napon köszöntik a pedagógusokat, s a munkájukat segítő munkatársakat.


Változott a szakképzésről szóló törvény

A Magyar Közlöny 2013/85. számában jelent meg a 2013. évi LXV. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosításáról.


Változott a felsőoktatási törvény

Megjelent a 2013. évi LXX. törvény, amely a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szól. (Magyar Közlöny 2013/86)


Új Alapszabályzat és gazdálkodási beszámoló

Új alapszabályzat 2013 Gazdálkodási beszámoló


Új jogszabályok, illetve jogszabályi változások

Új jogszabályok, illetve jogszabályi változások a Magyar Közlönyben


Újabb jogszabályi változások

Újabb jogszabályi változások a Magyar Közlönyben


A 2013/2014. tanév rendje

A 47/2013. (VII.4.) EMMI rendelet szabályozza a 2013/2014. tanév rendjét (Magyar Közlöny 2013/115. szám)


Az oktatás szabályozására vonatkozó törvények változtak

A 2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvényeket módosítja.


Új jogszabályok

Új jogszabályok jelentek meg a Magyar Közlönyben


Jogszabályi változások a szakképzésben

A Magyar Közlöny 2013/141. számában szakképzést érintő jogszabályok jelentek meg az alábbiak szerint


Változások a felsőoktatás képzési feltételeiben

A 2013/142. Magyar Közlönyben jelent meg a 325/2013.(VIII.29.) Korm. r. a felsőoktatási képzési feltételek szabályozására vonatkozó egyes kormány rendeletek módosításáról.


Megjelentek a pedagógus munkát újraszabályozó jogszabályok

A Magyar Közlöny 2013/143. számában jelent meg a 2013. évi CXXXVIII. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról


Változott a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elv

A Magyar Közlöny 2013/144. számában jelent meg a 1599/2013. (IX.3.) Korm. határozat, a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII.29.) Korm. határozatnak az oktatási, szakképzési területen való végrehajtásáról.


Rendeletmódosítás a pedagógus-továbbképzésekről

Megjelent a 346/2013.(IX.30.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997.(XII.27.) Korm. rendelet, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012.(VII.27.) Korm rendelet módosításáról. (Magyar Közlöny 2013/160. szám)


Az Országos Informatikai Programiroda pályázata

Az Országos Informatikai Programiroda pályázatot hirdet „Számítógép a mindennapi társ 6” címmel.


Új kormányrendelet a felnőttképzésre

A Magyar Közlöny 2013/186. számában jelent meg a 393/2013. (XI.12.) Korm. r. a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyílvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról.


AZ MTA közalkalmazottaira vonatkozó jogszabályváltozás

A Magyar Közlöny 2013/211. számában jelent meg a 477/2013. (XII.17.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek az MTA irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézményeknél történő végrehajtásáról szóló 84/2011. (V.26.) Korm. rendelet módosításáról.


Minimálbér 2014

A Magyar Közlöny 2013/211. számában jelent meg a 483/2013.(XII.17.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról.


Változás a munkavédelmi szabályozásban

A Magyar Közlöny 2013/212. számában jelent meg a 63/2013. (XII.17.) NGM rendelet a munkvédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet módosításáról.


Szakképesítések vizsgáinak szervezése

A Magyar Közlöny 2013/215. számában jelent meg a 128/2013.(XII.20.) Korm. rendelet a vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó képesítések komplex szakmai vizsgáinak szervezésére kijelölt intézményekről.


2014. évi költségvetés

A 2013. évi CCXXX. törvény, a Magyarország 2014. évi költségvetéséről a Magyar Közlöny 2013/216. számában jelent meg.


Jogszabály a tankönyvellátásról

A 2013. évi CCXXXII. törvény, a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról a Magyar Közlöny 2013/216. számában jelent meg.


Egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosítása

A 130/2013. (XII.21.) VM rendelet az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról a Magyar Közlöny 2013/216. számában jelent meg (23 VM rendelet került módosításra, melyben az agrároktatás és kutatás közvetlenül nem érintett).


Nyugellátások emelése

A 494/2013. (XII.23.) Korm. rendelet, a nyugellátások és egyes más ellátások 2014. január havi emeléséről a Magyar Közlöny 2013/217. számában jelent meg.


Rendelet módosítás a felnőttképzési tevékenységről

A 66/2013. (XII.23.) NGM rendelet az egyes munkaügyi tárgyú rendeletek módosításáról, ami többek között a felnőttképzési tevékenységet folytatókat érinti a Magyar Közlöny 2013/218. számában jelent meg.


Bérkompenzációról

A 495/2013. (XII.29.) Korm. rendelet a kölségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2014. évi bérkompenzációjáról a Magyar Közlöny 2013/220. számában jelent meg.


Felsőoktatási felvételi eljárásról

A Magyar Közlöny 2013/220. számában jelent meg az 502/2013. (XII.29.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII.29.) Korm. rendelet módosításáról.


Rendelet a szakirányú képzettségekről

Az 504/2013. (XII.29.) Korm. rendelet a mezőgazdasági vagy erdészet szakirányú képzettségekről a Magyar Közlöny 2013/220. számában jelent meg.


Kutatás-fejlesztési kormányrendeletek módosítása

A Magyar Közlöny 2013/225. számában jelent meg az 561/2013. (XII.31.) Korm. rendelet, az egyes kutatás-fejlesztési és innovációs tárgyú kormányrendeletek módosításáról.


Nemzeti alaptanterv módosulása

A Magyar Közlöny 2014/4. számában jelent meg a 7/2014.(I.17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és az alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.4.) Korm. rendelet módosításáról.


Miniszteri rendeletek módosultak

A Magyar Közlöny 2014/11. számában jelent meg a 6/2014. (I.29.) EMMI rendelete egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról


Pedagógiai szakszolgálat

A 8/2014. (I.30.) EMMI rendelet módosítja a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II.26.) EMMI rendeletet (Magyar Közlöny 2014/12 szám)


Államilag elismert nyelvvizsgákról

A Magyar Közlöny 2014/26. számában jelent meg a 10/2014.(II.24.) EMMI rendelet a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól, azok mértékéről szóló 12/2013.(II-12.) EMMI rendelet módosításáról.


Tankönyvellátás rendje

A Magyar Közlöny 2014/37. számában jelent meg a 17/2014.(III.12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint a tankönyvellátás rendjéről.


Oktatási igazolványok

A Magyar Közlöny 2014/38. számában jelent meg a 74/2014.(III.13.) Korm. rendelet az oktatási igazolványok, a magyar állami ösztöndíj szabályozására vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról.


A pedagógusok előmeneteli rendszeréről

A Magyar Közlöny 43/2014. számában jelent meg a 99/2014. (III.25.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekgen történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.9 Korm rendelet módosításáról.


Felnőttképzési szakértői tevékenységről

A Magyar Közlöny 48/2014. számában jelent meg a 14/2014. (III.31.)NGM rendelet a felnőttképzési szakértői és felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól.


Agrár-szaktanácsadás

A Magyar Közlöny 50/2014. számában jelent meg a 32/2014. (IV.3.) VM rendelet az agrár-szaktanácsadással kapcsolatos és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról


Kormány rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről

A Magyar Közlöny 2014/56. számában jelent meg a 132/2014(IV.18.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII.22.) Korm rendelet módosításáról.


Egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendelet módosításra került

A 136/2014.(IV.24.) Korm. rendeletmódosítja az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeleteket.


Köznevelés szabályozása

A Magyar Közlöny 2014/60. számában jelent meg a 34/2014.(IV.29.) EMMI rendelet a köznevelés szabályozására vonatkozó egyes miniszteri rendeletek módosítása, ahol módosításra kerültek


2014/2015. évi tanév rendje

Megjelent a 35/2014.(IV.30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeleteket múdosításáról. (Magyar Közlöny 2014/61. szám)


Jogszabály változás az alap és mesterképzési szakokról

A 38/2014.(IV.30.) EMMI rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV.3.) OM rendelet, valamint a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről szóló 10/2006.(IX.25.) OKM rendeletet módosítja (Magyar Közlöny 2014/61. szám)


Befejeződtek a Szakma Kiváló Tanulója Versenyek

Az Agrároktatási és Kutatási Dolgozók Szakszervezetének vándorserlegét azok az iskolák nyerik el, amelyeknek tanulója megnyeri az adott szakmában a Szakma Kiváló Tanulója versenyt.


Felnőttképzési új jogszabályok

A Magyar Közlöny 2013/208. számában jelentek meg az alábbi rendeletek


Megosztás
icon/checkfield/check-errorfield/check-oknav/dropdownsocial/facesocial/facebooksocial/instagramlinksocial/linkedinsocial/mailsocial/phoneicon/searchsocial/skypesocial/twittersocial/vibersocial/wwwsocial/youtubeicon/checkfield/check-errorfield/check-oknav/dropdownsocial/facesocial/facebooksocial/instagramlinksocial/linkedinsocial/mailsocial/phoneicon/searchsocial/skypesocial/twittersocial/vibersocial/wwwsocial/youtube