Újabb jogszabályi változások

  • A 2013. évi XCII. törvény a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényt módosítja.
  • A 4.§ a Kvtv. 10.§-át egészíti ki:“A miniszterek és a Miniszterelnökséget vezető államtitkár irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett közalkalmazotti vagy kormányzati szolgálati jogviszonyban állók jogviszonyának az 1700/2012. (XII.29.) Korm. határozatával elrendelt megszüntetéséből eredő kiadási megtakarításaikat kötelesek befizetni a központi költségvetés javára.” (Magyar Közlöny 2013/101. száma)
  • 2013. évi CIII. törvény az egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításról szól. (Magyar Közlöny 2013/103. száma)
  • 43/2013.(VI.24.) EMMI rendelet az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szól. Többek között szabályozza a sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatását, a szakiskolai felzárkozó oktatás támogatását, a szakközépiskolai tizenegy-tizenkettedik évfolyamán az iskolai gyakorlati oktatás támogatását, stb. (Magyar Közlöny 2013/104. száma)
  • A 2013. évi CVII. törvény a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvényt módosítja (Magyar Közlöny 2013/105. száma)
  • A 2013. évi CVIII. törvény az állattenyésztésről szóló 1993.évi CXIV. törvényt módosítja (Magyar Közlöny 2013/105. szám)
  • A 228/2013. (VI.25.) Korm. rendelet a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII.23.) Korm. rendelet módosításáról (Magyar Közlöny 2013/105 szám)
icon/checkfield/check-errorfield/check-oknav/dropdownsocial/facesocial/facebooksocial/instagramlinksocial/linkedinsocial/mailsocial/phoneicon/searchsocial/skypesocial/twittersocial/vibersocial/wwwsocial/youtubeicon/checkfield/check-errorfield/check-oknav/dropdownsocial/facesocial/facebooksocial/instagramlinksocial/linkedinsocial/mailsocial/phoneicon/searchsocial/skypesocial/twittersocial/vibersocial/wwwsocial/youtube