Összeállítás az évvégi jogszabálydönpingről

 • 44/2012. (XI.30.) EMMI rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról az oktatási és kultúrális miniszter irányítása alatt álló egyes költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak jogállását érintő egyes kérdésekről szóló 37/2008. XII.31.) OKM rendelet módosításáról (Magyar Közlöny 2012/160)
 • 2012. évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati intézmények állami fenntartásba vételéről (Magyar Közlöny 2012/164)
 • 48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézetekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről (Magyar Közlöny 2012/167)
 • 2012. évi CXCVI. törvény a Magyarország 2013. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról (16 törvényt módosít, köztük a Nemzeti köznevelésit, az Államháztartásit és a Nemzeti felsőoktatásit) (Magyar Közlöny 2012/170)
 • 1594/2012.(XII.17.) Korm. hat. a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézeteknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjához nyújtott támogatás, valamint a foglalkoztatáspolitikai szervezetrendszer átalakításához kapcsolódó létszámleépítés támogatásának elszámolásáról (Magyar Közlöny 2012/171)
 • 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről (Magyar Közlöny 2012/172)
 • 1635/2012. (XII.18.) Korm. hat. egyes Kormányhatározatok módosításáról (Magyar Közlöny 2012/173)
 • 377/2012.(XII.19.) Korm. rend. A nyugellátások és egyes más ellátások 2013. évi emelésérő. (Magyar Közlöny 2012/174)
 • 382/2012. (XII.19.) Korm. rend. a számviteli törvényhez kapcsolódó sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról (Magyar Közlöny 2012/174.(XII.19.)
 • 387/2012.(XII.19.) Korm.rend. a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról (Magyar Közlöny 2012/174)
 • 390/2012.(XII.20.) Korm. rend. a kötelező legkise4bb munkabér és a garantált bérminimum megállapításáról (Magyar Közlöny 2012/175)
 • 1668/2012 (XII.21.) Korm. hat. a magyar felsőoktatás megújításáról (Magyar Közlöny 2012/176)
 • Magyarország Alaptörvényének 3. módosítása (Magyar Közlöny 2012/177)
 • 51/292. (XII.21.) EMMI rend. a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről (Magyar Közlöny 2012/177)
 • 2012. évi CCVIII törvény egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő valamint egyéb célú módosításáról (a 10.§ a nyugdíjas közalkalmazottakról szól) (Magyar Közlöny 2012/178)
 • 2012. évi CCX. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő törvények, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény módosításáról (Magyar Közlöny2012/180)
 • 2012. évi CCXV. törvény egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról (Magyar Közlöny 2012/180)
 • 48/2012. (XII.28.) Korm. hat a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációjáról (Magyar Közlöny 2012/181)
 • 58/2012. (XII.28.) KIM rend. a civil szervezetek nyilvántartásával összefüggésben a bírósági eljárásokban érvényesülő ügyviteli és iratkezelési szabályokról (Magyar Közlöny 2012/181)
 • 1700/2012. (XII.29.) Korm. hat. a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről (Magyar Közlöny 2012/184)
icon/checkfield/check-errorfield/check-oknav/dropdownsocial/facesocial/facebooksocial/instagramlinksocial/linkedinsocial/mailsocial/phoneicon/searchsocial/skypesocial/twittersocial/vibersocial/wwwsocial/youtubeicon/checkfield/check-errorfield/check-oknav/dropdownsocial/facesocial/facebooksocial/instagramlinksocial/linkedinsocial/mailsocial/phoneicon/searchsocial/skypesocial/twittersocial/vibersocial/wwwsocial/youtube