MMM Díj

Pályázati felhívás az MMM Díj elnyerésére
Az alapítóról elnevezett Minőségi Díjat Matheidesz Mária hozta létre a
nyelvtanulás elősegítése céljából. A minőségdíjat évente egy alkalommal,
két külön kategóriában ítéli oda az MMM Díjat kezelő kuratórium idegen
nyelvet tanító tanárok, illetve diákok számára.
Az MMM Díj odaítéléséről háromtagú szakmai kuratórium dönt. A Díj
kiosztására a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete által rendezett konferencia
keretében évente kerül sor. A szakmai kuratórium minden évben külön dönt a
díj összegéről, és a két külön kategóriában kiosztandó díjak számáról.
2013-ban a díj összege a tanár kategóriában nettó 200 000 Ft, diák
kategóriában nettó 70 000 Ft.
Az MMM Díj elnyerésének feltételei a következők:
1. Tanárok számára
– Aktív nyelvtanári tevékenység (munkaviszony, vállalkozói viszony),
amelyet a munkaadó igazolásával kell bizonyítani.
– Az idegennyelv-oktatáshoz kapcsolódó, sikeresen megvalósított projekt,
módszertani ötlet, szakmai koncepció részletes leírása, amelyet a pályázó
megfelelő módon bemutat.
– Az elért eredmények további hasznosításának lehetőségei.
– Korhatár: nincs.

2. Diákok számára
– A magyar oktatási rendszerben 9-12 osztályos tanulói jogviszony, amelyet
az iskola hivatalos igazolásával kell bizonyítani.
– ⃰Az idegennyelv-tanuláshoz kapcsolódó, sikeresen megvalósított projekt,
teljesítmény (pl. olvasmány/film/egyéb élmény idegen nyelven,
levelezőpartneri kapcsolat, tanulmányút stb.) amelyet a pályázó megfelelő
módon bemutat.
– Korhatár: 14-20 év.

A pályázati anyag
A pályázó feladata mindkét kategóriában az, hogy meggyőzően és hitelesen
bizonyítsa, hogy az általa sikeresnek ítélt teljesítmény, projekt,
koncepció stb. az idegennyelv-tanulást eredményesen segítette.
A bizonyítás módjára a következő megjelenítési formák elfogadottak:
1. Pályázati adatlap (a felhívás melléklete, minden esetben kötelező)
2. Szöveges leírás, maximum 4 oldal (minden esetben kötelező)
3. Választható mellékletek:
a. Képek, fotók (maximum 4 oldal, nem kötelező)
b. Hanganyag, CD, DVD
c. Számítógépes megjelenítés

4. Kötelezően csatolandó további dokumentumok:
Tanárok számára:
a) nyelvtanári végzettséget igazoló oklevél fénymásolata
b) munkaviszonyt/vállalkozói viszonyt igazoló dokumentum másolata
Diákok számára:
Az iskola igazolása a tanulói jogviszonyról, mely tartalmazza a tanuló
nevét, születési helyét és idejét is.
– A Pályázati adatlapot (1.) és a legfeljebb 4 oldalas szöveges ismertetőt
(2.) magyar nyelven, három géppel írt, nyomtatott példányban kérjük
benyújtani. A Pályázati adatlapot (1.) és a szöveges ismertetőt (2.) a
postára adással egyidejűleg elektronikusan is kérjük elküldeni a
nyesze@t-online.hu, címre.
– A választható mellékleteket (3.), valamint a kötelezően beadandó egyéb
dokumentumokat (4.) egy példányban kérjük csatolni.

A pályázat beküldésének határideje: 2013. március 18. (postai bélyegző
kelte)
Beküldés módja: postai úton (adatlap, leírás, mellékletek) és
elektronikusan (adatlap, leírás)
Cím: Nyelviskolák Szakmai Egyesülete, 1123 Budapest, Nagyenyed u. 15/b fsz.
Korábbi pályázati támogatással megvalósított projekteket, ötleteket a
kuratórium nem értékel.
https://www.nyelviskola.hu

Olvass tovább: https://aokdsz.webnode.hu/news/mmm-dij/

icon/checkfield/check-errorfield/check-oknav/dropdownsocial/facesocial/facebooksocial/instagramlinksocial/linkedinsocial/mailsocial/phoneicon/searchsocial/skypesocial/twittersocial/vibersocial/wwwsocial/youtubeicon/checkfield/check-errorfield/check-oknav/dropdownsocial/facesocial/facebooksocial/instagramlinksocial/linkedinsocial/mailsocial/phoneicon/searchsocial/skypesocial/twittersocial/vibersocial/wwwsocial/youtube