Őszi kirándulás

Táborozási pályázat iskolai csoportok számára

Pályázók köre:
Alap- és középfokú oktatást nyújtó közoktatási intézmények.

Kedvezményezettek köre:
A pályázó oktatási intézmények tanulói.

Turnusok:
2013. szeptember 2.-2013. szeptember 4.
2013. szeptember 5.-2013. szeptember 7.
2013. szeptember 9.-2013. szeptember 11.
2013. szeptember 12.-2013. szeptember 14.
2013. szeptember 16.-2013. szeptember 18.
2013. szeptember 19.-2013. szeptember 21.
2013. szeptember 23.-2013. szeptember 25.
2013. szeptember 26.-2013. szeptember 28.
2013. szeptember 30.-2013. október 2.
2013. október 3.-2013. október 5.
2013. október 7.-2013. október 9.
2013. október 10.-2013. október 12.

Általános pályázati feltételek:
– Pályázni a https://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus
pályázati adatlap kitöltésével lehet.
– A támogatás elnyerésére vonatkozó feltételek a pályázati keretösszeg,
valamint a táborok férőhelyeinek kimerüléséig, de legfeljebb 2013.
augusztus 30-ig állnak fenn.
– A pályázó intézmények 10 fős gyermekcsoportokkal pályázhatnak.
– A csoport tagjai 1-12. osztályos, de 2013. december 31-ig 18. életévüket
be nem töltött tanulók lehetnek.
– A pályázat keretében egy adatlapon legfeljebb öt csoportra nyújtható be
pályázat, de egy intézmény ennél több pályázatot is beadhat.
– A kötelező mellékleteket kizárólag a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány
(továbbiakban Alapítvány) által megadott, a https://www.erzsebetprogram.hu
honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani. A mellékleteket
digitalizált formában kell feltölteni a pályázati adatlap kitöltésével
egyidejűleg, jpg-formátumban, dokumentumonként legfeljebb 1 MB méretben.
– Ugyanazon gyermek csak egy pályázat keretében juthat az Alapítvány által
biztosított támogatáshoz.
– A tízfős gyermekcsoportok mellé 1 fő felnőtt kísérőt kell biztosítani. A
pályázaton való részvétellel a kísérők vállalják, hogy a kedvezményezett
csoport kísérőiként kizárólagosan látják el a gyermekek felügyeletét,
illetve folyamatosan együttműködnek a tábor vezetésével.
– Amennyiben egy csoportban legalább 5 fő sajátos nevelési igényű gyermek
kerül regisztrálásra, úgy a csoportot 2 felnőtt kísérheti.
– Ugyanaz a kísérő – eltérő időpontban – több csoporttal is pályázhat.
– A pályázat benyújtást követően a pályázók egy visszaigazoló e-mailt
kapnak. Az e-mailben található internetes hivatkozásra (linkre) kattintva
kell aktiválni a pályázatot, legkésőbb a benyújtást követő 72 óráig. A nem
aktivált pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek.
– A pályázó a pályázat aktiválását követően pályázati azonosító számot kap.
– A hibásan, hiányosan vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött és/vagy
kötelező mellékletek nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázatok
érvénytelenek.
– Az érvénytelenül beadott pályázatok hiánypótlására, javítására nincs
lehetőség.
– Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti.
– A pályázatokat az Alapítvány folyamatosan, a beérkezés sorrendjében
bírálja el. A pályázati kiírásban foglalt feltételeknek való maradéktalan
megfelelés esetén a pályázatok automatikusan kedvező elbírálásban
részesülnek. A pályázatok elbírálására a következők szerint kerül sor:
– a 2013. április 30-ig benyújtott pályázatok esetén legkésőbb 2013. május
15-ig,
– a 2013. június 15-ig benyújtott pályázatok esetén legkésőbb 2013. július
1-ig,
– a 2013. augusztus 30-ig benyújtott pályázatok esetén legkésőbb 2013.
szeptember 3-ig.

A pályázók legkésőbb a fenti határidőig kapnak értesítést a pályázati
adatlapon rögzített e-mail címre az eredményről.
– A pályázó vállalja a tábor helyszínére történő utazás megszervezését,
annak költségeivel együtt.
– A pályázatban részt vevő gyermekeknek TAJ-kártyájukat, valamint a gyermek
egészségi állapotáról szóló, a táborozás megkezdését megelőző négy napnál
nem régebbi törvényes képviselő által aláírt nyilatkozatot magukkal kell
vinniük a táborozásra.

Támogatás tartalma:
Az Alapítvány teljes körű ellátást biztosító táborozási szolgáltatás
igénybevételéhez nyújt támogatást az Erzsébet-tábor turnusának
időtartamára. A turnusok időtartama 3 nap, azaz 2 éjszaka (hétfő délelőtti
érkezéssel és szerda reggeli utáni távozással, illetve csütörtök délelőtti
érkezéssel és szombat reggeli utáni távozással). Az Alapítvány a támogatást
névre szóló táborozási szolgáltatás formájában, állami tulajdonban lévő
Erzsébet Táborokban biztosítja.
A tábor önrésze gyermekenként 1000 Ft.
Az Erzsébet-tábor a kísérőnek a táborozás alatt szállást és ellátást nyújt.
A tábor önrésze kísérőnként 1000 Ft, azaz Egyezer forint.
A pályázat önrésze a támogatott helyett szabadon átvállalható. Az önrész
csoportos befizetéséről a pályázó intézménynek kell gondoskodni. Az önrészt
egy összegben, a benyújtáskor kapott pályázati azonosító számot feltüntetve
kell átutalni az Alapítvány alábbi bankszámlaszámára:
OTP Bank 11794008-20541073
Az önrészt legkésőbb a következő időpontig kell befizetni:
– a 2013. április 30-ig benyújtott pályázatok esetén legkésőbb 2013. június
10-ig,
– a 2013. június 15-ig benyújtott pályázatok esetén legkésőbb 2013.
augusztus 31-ig,
– a 2013. augusztus 30-ig benyújtott pályázatok esetén legkésőbb 2013.
szeptember 6-ig.

Amennyiben a nyertes pályázó nem veszi igénybe a táborozási szolgáltatást,
az önrész nem kerül visszafizetésre. Indokolt esetben az Alapítvány
lehetőséget biztosít a kedvezményezett személy cseréjére.

A pályázat benyújtásának kötelező melléklete:
A pályázó közoktatási intézmény (iskola) vezetője/képviselője büntetőjogi
felelősséggel nyilatkozik a következőkről:
– a résztvevő gyermekek életkoráról és tanulói jogviszonyáról,
– arról, hogy a táborozásra szervezett csoportot vezető kísérő az oktatási
intézmény alkalmazásában áll.

Olvass tovább: https://aokdsz.webnode.hu/news/oszi-kirandulas/

icon/checkfield/check-errorfield/check-oknav/dropdownsocial/facesocial/facebooksocial/instagramlinksocial/linkedinsocial/mailsocial/phoneicon/searchsocial/skypesocial/twittersocial/vibersocial/wwwsocial/youtubeicon/checkfield/check-errorfield/check-oknav/dropdownsocial/facesocial/facebooksocial/instagramlinksocial/linkedinsocial/mailsocial/phoneicon/searchsocial/skypesocial/twittersocial/vibersocial/wwwsocial/youtube