Rólunk

Az Agrároktatási és Kutatási Dolgozók Szakszervezete 1987. november 20-án alakult, akkor még a MEDOSZ Szövetség teljes jogú tagszakszervezeteként. Az akkor kialakult önállóságunk miatt kereshettünk olyan szakszervezeteket, amelyek érdekeltségi köre hasonló volt.

E munka eredményeként alakult meg 1989. szeptember 20-án az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, amelynek alapító tagja lett az Agrároktatási és Kutatási Dolgozók Szakszervezete.

Az 1991. februári ÉSZT „Szakaszervezeti Hírekben írtuk a következőt:

„Mi a józan mértékletességet, a tevékenységünk töretlen ívét tartjuk a legfontosabbnak, már csak azért is, mert olyan réteg érdekérvényesítését vállaltuk magunkra, akiknek a napi kiegyensúlyozott megélhetésükön túl, alapvetően hosszú távú érdekei a meghatározóak. Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés képviseli az agrárágazatban dolgozó kutatókat is, ezért talán nem sántít az a hasonlat, hogy tagságunk a „diófa ültetők” táborába tartozik, akik nem a konjunkturális hatásokat kell, hogy figyeljék, hanem a rendszerbe foglalt, megalapozott koncepciókat támogatják.

Természetesen az élet a napi döntések sorozatából áll és helyzetünkből adódóan ebben is részt kell vennünk, de a munka során mindig arra törekszünk, hogy olyan döntéseket támogassanak, amelyek bármennyire „taktikaiaknak számíthatnak”, és nem mondjanak ellent a hosszú távú érdekeknek, azokhoz lehetőleg harmonikusan igazodjanak. Meggyőződésünk miatt a sűrű és nagy ívű kitérők, az úgynevezett varga-betűk, nem vezetnek sehová, csak elterelik a fő kérdésekről a figyelmet és még az a veszély is fennáll, hogy végül eltévedünk.”

Magunk részéről kezdetektől arra törekedtünk, hogy egységbe forrasszuk – fenntartótól függetlenül – az agrároktatás és kutatás teljes vertikumát. Ez nem volt konfliktustól mentes, mert igen sok szervezeti és fenntartói változás volt területeinken, amely a mai napig is tart.

Meggyőződésünk – ebben láthatóan növekedik a szövetségeseink száma -, mégis arra kell törekedni, hogy a „szakma” jobban összefogjon, mert a mai kihívások jelentősek, de a jövőben a szellemi háttér hiánya miatt – mivel ezt ma egyre kevésbé támogatják – nehezen lesznek kezelhetőek.

Arra törekszünk, hogy a mindenkori kihívásoknak meg tudjuk felelni, ezért négy tagozatot működtetünk:

 • Felsőoktatási Tagozat,
 • Középfokú Oktatási Tagozat,
 • Kutatási Tagozat,
 • (Középfokú) Vezetői Tagozat.

A tagozatok – egymásra figyelve – önállóan működnek. Ez érthető, mert a szabályozás nem arról szól, hogy mindenkor figyelemmel lenne a környezetére, miközben mi arra törekedünk, hogy a természetes szövetségesek ismerjék egymás törekvéseit, egymásrautaltságukat, a kontinuitás elkerülhetetlenségét.

Folyamatosan várjuk véleményeiket, javaslataikat, kérdéseiket.

Az AOKDSZ tagok az ÉSZT szolgáltatásait is igénybe vehetik.

Résztulajdonú üdülőket Bükkszéken egész évben üzemeltetjük.

Együttműködési megállapodásunk van:

 • az VM Képzési és Szaktanácsadási Intézettel,
 • a Magyar Tangazdaságok és Tanüzemek Szövetségével,
 • a MAE Oktatási és Közművelődési Szakosztályával,
 • a Magyar Agrártudományi Egyesülettel.

Tagjai vagyunk:

 • a Magyar Tudományos Akadémia Érdekegyeztető Tanácsának,
 • a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Érdekegyeztető Tanácsnak,
 • a FŐVÉT Intézményi Érdekegyeztető Tanácsának,
 • az NEFMI Felsőoktatási Érdekegyeztető Tanácsának,
 • több megyei munkaügyi tanácsnak,
 • a Leonardo da Vinci program magyarországi Koordinációs Bizottságának,
 • a Nemzeti Szakképzési Intézet Igazgató Tanácsának,
 • a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetségének.
Megosztás
icon/checkfield/check-errorfield/check-oknav/dropdownsocial/facesocial/facebooksocial/instagramlinksocial/linkedinsocial/mailsocial/phoneicon/searchsocial/skypesocial/twittersocial/vibersocial/wwwsocial/youtubeicon/checkfield/check-errorfield/check-oknav/dropdownsocial/facesocial/facebooksocial/instagramlinksocial/linkedinsocial/mailsocial/phoneicon/searchsocial/skypesocial/twittersocial/vibersocial/wwwsocial/youtube